Upravljanje

Ružica Zucić, prof. savjetnik, dip. ing. agronomije, zamjenica ravnatelja

Na job shadowingu Bugarskoj sam bila u svojstvu zamjenice ravnatelja s grupom učenika Poljoprivredno šumarske škole (11 učenika i 1 nastavnik u pratnji) u okviru projekta AgroEuropa programa Erasmus +. Odredište nam je bilo Srednja poljoprivredna škola TODOR RACHINSKI smještena u mjestu General Toševo, regija Dobrudja.

Moja zadaća je bila upoznati se s organizacijom rada i upravljanja u ustanovi koja se bavi srednjim strukovnim obrazovanjem učenika između ostalog zanimanjima iz sektora poljoprivreda, jednako kao i Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci. Praćenjem rada ravnateljice i njezine zamjenice cilj je bio upoznati infrastrukturu, organizaciju rada i poslovanja, organizaciju i provedbu praktične nastave u školi, usklađenost obrazovanja s potrebama tržišta rada, razmijeniti iskustva u vođenju i upravljanju ustanovom i upoznati primjere dobre prakse koji je moguće primijeniti u vlastitom poslovanju, kako zanimanja u poljoprivredi učiniti zanimljivijima i atraktivnijima  kao i iskustva u sudjelovanjima u EU projektima i dr.

1. dan – 8. 4. 2019.

Upoznavanje mjesta, odlazak u školu koja je smještena u centru mjesta a nastava se izvodi na više privremenih lokacija zbog renoviranja i adaptacije  zgrade buduće škole koja je udaljena od mjesta  oko 1 km i trenutno je u fazi dovršetka radova  na rekonstrukciji zgrade  i mehaničarske radionice. Školu sam obišla u pratnji ravnateljice gospođe Ivanove i zamjenice ravnateljice gospođe Petrove i upoznala sam se s uposlenicima, infrastrukturom, obrazovnim programima – ukratko s organizacijom rada te dijelom učenika i razrednim odjelima poljoprivrednih zanimanja.

U novoj izuzetno modernoj zgradi postoji i medicinski djelatnik, učenički radio, dvorana za balet, svečana dvorana za razna događanja, sportska dvorana, sportski poligon i specijalizirane učionice, dok je su sklopu škole i radionica sa školskom poljoprivrednom mehanizacijom. Ravnateljičin ured prostorno je spojen s tajnicom i računovođama zbog lakše i brže komunikacije. Ispred škole, koja će biti opremljena kamerama, a na ulazu je postavljen uređaj kroz koji će nastavnici provlačiti karticu koja bilježi vrijeme njihovog dolaska, nalazit će se sportski poligon i park s fontanom.

Za sada još ne koriste e-dnevnike, nego obične, u koje upisuju sate, ocjene i postignuća/opaske o učenicima.

Učenici su uglavnom iz mjesta u okolici te imaju besplatan organiziran prijevoz od-do kuće, financiran od strance Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Besplatni autobusi za prijevoz učenika

Svi učenici imaju svoje uniforme, jednu za praktičnu nastavu, i jednu svečanu, s logom škole. Učenici sami plaćaju svoje uniforme.

            Rad u Srednjoj poljoprivrednoj školi Todor Rachinski organiziran je u jednoj smjeni i to jutarnjoj od 8:00  do 14:25 sati. U školi djeluju i razne izvannastavne aktivnosti kao folklorni ples, balet, gluma, sport i drugi koji vode predmetni nastavnici nakon nastave. Škola ima oko 250 učenika i 20 nastavnika, te školuje učenike za sljedeća zanimanja:

 • Tehničar–uzgajivači, specijalnost „Zaštita bilja i agrokemija” 
 • Poljoprivrednik, specijalnost “Proizvođač poljoprivredne proizvodnje”;
 • Ekonomist, specijalnost “Poljoprivredna ekonomija”;
 • Prehrambeni radnik, specijalnost “Tehnološka i mikrobiološka kontrola u prehrambenoj industriji”;
 • Dizajn – specijalnost “Dizajn interijera
 • Elektrotehnički inženjer, specijalnost “Električna oprema za transport”

Opće predmete slušaju po dva obrazovna programa zajedno, dok se za stručne predmete dijele razredi prema programima predmetima.

2. dan – 9. 4. 2019.

Boravak u školi te uz prisustvo uposlenika iz stručne i razvojne  službe škole analizirali smo i uspoređivali prednosti i nedostatke poslovanja kroz SWOT analizu rada. Zajedničko  nam je je da želimo savladati nove izazove u stvaranju novih programa obrazovanja u poljoprivredi usklađivanjem s novim tehnologijama i potrebama tržišta rada. Zajedničko nam je i da želimo slijediti primjere dobre prakse, a tim povodom smo posjetili Institut za ratarstvo s kojim škola izuzetno dobro surađuje i gdje se ispituje analiza žitarica, gdje učenici obavljaju dio praktične nastave.

Škola sudjeluje u nizu projekata, a jedan od najzanimljivijih je onaj koji se trenutno provodi uz potporu Ministarstva obrazovanja “Days of Competence”. Radi se o tome da se posebna pažnja posveti individualnim sklonostima i talentima učenika, gdje im je ponuđeno aktivnosti u kojima mogu sudjelovati, a oni po svom vlastitom izboru biraju jednu u kojoj žele sudjelovati. Ponuđeno im je radna grupa za glumu, origami, sport, povijest/geografiju i fiziku/kemiju. Jedan sat tjedno svi učenici odabiru kojom se aktivnošću žele taj sat baviti, nastavnici koji su zaduženi za vođenje te grupe ih vode taj sat i razvijaju i potiču njihove sklonosti kroz niz osmišljenih aktivnosti iz tog područja. Cilj tog projekta je, osim potenciranja osobnih interesa učenika, i uključivanje romske manjine u zajednicu.

Škola ima širok raspon ponuđenih slobodnih (izvannastavnih) aktivnosti učenika, te tako potiče njihovu aktivnost i izvan same struke (poljoprivrede), te druženje i veći angažman. Jedna od vrlo uspješnih je baletna grupa, koju vodi profesorica iz bilinogostva, bivša balerina, i tijekom našeg boravka su pobijedili na regionalnoj smotri baletnih grupa s prikazom “Bijela lastavica”. Imala sam prigodu prisustvovati jednoj probi u gradskom čitalištu.

3. dan – 10. 4. 2019.

Radni sastanak u prostorijama nove zgrade  škole. Sastanku su nazočili djelatnici škole, ravnatelji škola u kojima se obrazuju učenici za poljoprivredna zanimanja iz regija Dobrič i Trgovište, kao i pročelnica za obrazovanje za čitavu regiju. Ravnateljica škole je predstavila rad škole kroz EU projekte, dosadašnji rad  škole, planove za osuvremenjivanje postojećih programa i analizu postojećih programa, predstavila je goste iz Hrvatske kao partnere u projektu i navela primjer dobre suradnje. Ja sam predstavila našu školu kao Regionalni centar kompetentnosti, aktivnosti škole, način upravljanja i smjer razvoja i osuvremenjivanje postojećih programa. Predstavila sam rad učeničke zadruge „AGRO“ i način organizacije rada i upravljanja s naglaskom da je poljoprivreda osnova gospodarskog razvoja Slavonije. Predstavila sam smjernice budućeg razvoja i suradnje s ovom školom i drugim srodnim ustanovama kroz EU projekte i druge načine suradnje. Sudionici su bili zainteresirani za rad naše ustanove, razmijenili smo iskustva na nacionalnoj razini. Predstavila sam novi SK Agrotehničar i predstavila metodologiju izrade SZ, SK i Kurikuluma u poljoprivredi prema HKO u RH, nakon čega sam uvidjela da postoji dosta sličnosti u metodologiji izrade u RH i Bugarskoj.

Ovaj je sastanak bio izrazito koristan za daljnju suradnju s kolegama ravnateljima poljoprivrednih škola, uvidjeli smo da imamo zajedničku problematiku, ali i puno toga što možemo učiti jedni od drugih. Sklopili smo puno novih kontakata za buduću suradnju, a sve su poljoprivredne škole, što smatram da je izvrsno da daljnje umrežavanje. Podijelili smo promotivne letke naše škole, te dobili izvrsne povratne informacije i ponude za daljnju suradnju.

Kolegica koja je bila u pratnji, a ujedno je i koordinator projekta, predstavila je na sastanku kako je protekla prva mobilnost održana u listopadu 2018 te što su sve učenici i nastavnici naučili.

Poveznica na članak na stranici Ministarstva obrazovanje i znanosti o održanom sastanku

4.dan11. 4. 2019

Radni sastanak u školi u uredu ravnateljice uz prisustvo zamjenice ravnateljice i stručne službe škole. Tema sastanka je bila Kako pojedina zanimanja učiniti zanimljivijima i kako profesiju podići na viši nivo? Razmijenili smo iskustva u vođenju stručno pedagoške dokumentacije: imenici, matične knjige, podatci o učenicima i pravilnici o ocjenjivanju i sl.

Neki od ciljeva i glavnih zadataka koje si je škola postavila i smjeru kojih djeluje su:

 • kako uz pomoć okoline, organizacije i metodologije naučiti svakog učenika da iskoristi maksimum svog potencijala
 • postići uravnotežen plan upisa – prilagođen poslovanju i u skladu s brzim tempom razvoja poljoprivrede u regiji
 • kako postići optimalan individualni napredak – primjenom učeničkih portfelja kompetencija i provođenjem praktične nastave u stvarnom poslovnom okruženju
 • primjenom raznih izvannastavih aktivnosti boriti se protiv ranog napuštanja škole

Za modernizaciju ustanove potrebno je istodobno postaviti nove obrazovne ciljeve, promijeniti sadržaj učenja i metodologiju, kao i organizaciju rada, kako bi bila u skladu s novim izazovima tržišta rada.

Ravnateljica je naglasila potrebu za kvalitetnom stručnom obukom kroz razvoj poduzetničke kulture i obučavanje učenika za lidere uz pružanje prakse za europsko radno mjesto, i sve u školi koja je spremna mijenjati sebe i svoju okolinu.

Strukovno bi obrazovanje trebalo imati važnu ulogu u gospodarskom razvoju, i to tako da omogući učenicima zapošljivost i ekonomski rast, ali i da im omogući pristup višoj razini obrazovanja (vertikalna prohodnosti).

Kao inovativna srednja škola, stremi ka visokoj razini stručne kompetencije putem razvoja poduzetničkih vještina svakog učenika, koje sežu sve do liderstva, a pružajući im priliku za praksu na europskom radnom mjestu, posebice putem raznih Erasmus+ projekata. Takva bi praksa pomogla lakšem prelasku iz škole na radno mjesto.

Usmjereni su na pronalaženje i razvoj liderskih vještina svakog učenika u području od njegovog interesa i usmjeravanje učenika za razvoj najvećih potencijala.

Također, provode redovitu samo-procjenu na razini škole, ali i na osobnoj razini (nastavnika, osoblja).

Smatraju i da među-kurikularna povezanost osnažuje povezanost zanimanja tijekom školovanja na radnom mjestu.

To su neka od područja na kojima žele raditi tijekom idućeg razdoblja, a očekivani rezultati su postizanje veće razine vještina 21. stoljeća (kritičko promišljanje, kreativnost, asertivnost), koje zajedno s matematičkom, jezičnom i informatičkom pismenošću, čine temelj za rad na europskom radnom mjestu, za veće samopouzdanje i usvajanje stručnih kompetencija.

Misija im je razvijati obrazovne programe koji će biti u skladu s EU standardima, i kontinuirano razvijati odgovarajuće kompetencije učenika, ne samo za poljoprivrednike, nego i za buduće poslovne ljude s liderskim vještinama iz različitih područja, pružajući ima mogućnosti za usavršavanje i putem projekata ali i putem organizacije škole usmjerene direktno na učenika i njihove individualne sklonosti.

Fokus im je kako na stručnim vještinama (“hard skills”), tako i na liderskim vještinama (“soft skills”). To je nešto što je i našoj školi prijeko potrebno, usavršavanje mekih vještina učenika, osim fokusa na suvremeno obrazovanje u području struke.

Osnovni koraci za postizanje izvrsnosti:

 1. Dijagnostika učeničkih jakih strana – pruža nam mogućnost razvoja njihovih profesionalnih i socijalnih potencijala, te će spriječiti rano napuštanje škole i nedostatak obrazovanja (Oni su dijagnostiku provodili u smjerovima ekonomist i ekonomist informatičar u 8. razredu (naš 1. razred) i smjerovima unutarnji dizajner i zaštita bilja u agrokemiji u 9. razredu., a rezultati se prikazuju privremeno nakon polugodišta i na kraju 10. razreda)
 2. Holistički pristup – školski sustav znanja i vještina, sustav praktičnih vještina smatraju se Standardom postignuća učenika, i podložan je samo-procjeni
 3. Sustavi znanja i vještina za svaki obrazovni program postaju Standardom učeničkoj postignuća – kreira se učenički portfelj kompetencija koji sadržava i tvrde i meke vještine i koji čini učenički portfelj u odabranom programu – to je također i konačni dokument koji mjeri učenički napredak, a može biti za jedan predmet ili za grupu predmeta
 4. Uvođenje novog predmeta pod zajedničkim nazivom Liderstvo na radnom mjestu i karijeri, a koji će se sastojati od tri dijela: 1) Liderstvo i poslovna etiketa u 8. razredu (36 sati); 2) Liderstvo i karijera u 9. razredu (36 sati); 3) Liderstvo u organizaciji u 10. razredu (36 sati)
 5. Inovativni proces osigurava usklađenost učenika i nastavnika s kriterijima za mjerenje: 1) motivacija, koja se mjeri pokrenutim, predloženim i provedenim inicijativama, kao što su učeničke (i pedagoške) inovacije; 2)usmjeravanje i podrška osobnom napretku učenika – mjeri se uvođenjem sustava tutora grupe učenika, čija je uloga da pruža podršku i koji je odgovoran za njihov uspjeh; 3) praktična primjenjivost znanja i vještina putem učeničkog portfelja kompetencija.
 6. Integrirani školski sustav za osposobljavanje i proizvodnu praksu olakšava praćenje primjene ključnih vještina za obavljanje profesije. Očekuje se da će se, ako se utvrdi ponovljivost naučenih znanja i vještina, odgoditi integrativne aktivnosti. Ustanovljavanje deficita, međutim, potaknut će uvođenje ovih novih predmeta.

Instrument se mjeri sa: 1) školskom mrežom poslovnih lidera i partnera (druge škole iz Europe); 2) praćenjem prakse i učeničkih postignuća u portfelju; 3) brojem dana/sati na praksi/stažiranju, uključuje zapažanja dionika i različite dokumente, kriterije i evaluacije s radnog mjesta, uspoređujući standarde strukovnog obrazovanja s onima na radnom mjestu.

5.dan – 12. 4. 2019

Posjet učenicima na praktičnoj nastavi u pratnji zamjenice ravnateljice. Upoznala sam njihove oblike izvođenja praktične nastave te smo razmijenili iskustva. Primjena IKT tehnologija je u teorijskoj i praktičnoj nastavi zastupljenija nego kod nas te je dio takvih oblika rada primjenjiv i kod nas. IKT je važan dio obrazovanja i zbog upravljanja strojevima koji su izuzetno tehnološki razvijeni. Trenutno u Bugarskoj postoje poteškoće s kvalificiranom radnom snagom u poljoprivredi koja je u stanju upravljati modernom mehanizacijom. Kako škola aktivno radi na tome da obrazuje učenike kako bi stekli kompetencije koje su potrebne poslodavcima, a IKT je jedna od takvih, ako ne i najvažnija, tako se i škola prilagođava tome – žele da njihovi učenici budu obučeni (teorijski i praktično) radi s najsuvremenijim strojevima, te kao takvi atraktivni na tržištu rada.

6. dan – 15. 4. 2019.

Suradnja s lokalnom zajednicom i lokalnim gospodarstvom. Ugovori za obavljanje praktične nastave u tvrtkama i suradnja mentora kod poslodavaca i učenika i škole. Učenici polažu ispit zaštite pri radu nakon čega dio programa praktične nastave se obavlja kod poslodavaca za što su učenici i dijelom plaćeni, a na praktičnoj nastavi kod poslodavca imaju mentora, nastavnici zaduženi za praktičnu nastavu vode evidenciju i prate tijek izvođenja praktične nastave. Mjesta za obavljanje prakse su pomno odabrana, a suradnja s mentorom na radnom mjestu i mentorom u školi mora biti svakodnevna. Zajednički ocjenjuju razinu usvojenosti predviđenih kompetencija.

Razgovor s gradonačelnikom o načinima potpore koje pružaju, dogovori oko moguće suradnje

Prigodno simbolično darivanje

7. dan – 16. 4. 2019.

Radni sastanak s nastavnicima u pratnji ravnateljice i razmjena iskustava u organizaciji i provedbi natjecanja učenika na školskoj, regionalnoj i državnoj razini. Natjecanja se provode uglavnom kako i kod nas, učenici se uglavnom natječu u vještinama izrade zadataka. Predstavila sam našeg učenika završnog razreda koji je bio najbolji na World Skills državnom natjecanju i postigao izvrsne rezultate, osvojivši zlatnu medalju. Učenici škole domaćin postižu isto zapažene rezultate na natjecanjima, upoznala sam njihov način organizacije natjecanja (Mladi farmer), te je dio primjenjiv kod nas.

8.dan – 17. 4. 2019. 

Radni sastanak s ravnateljicom i strukovnim nastavnicima zaduženim za promidžbu zanimanja i usklađivanja s potrebama tržišta rada. Glavni dio sastanka bio je usmjeren na mjere koje se poduzimaju da bi se privuklo što više učenika u njihovu školu. Problemi iseljavanja mladih obitelji su i kod njih prisutni i predstavljaju problem kao i pripadnici manjina koji ne žele ići u školu. Uposlenici škole i ravnateljica uporno rade na promociji zanimanja, oglašavaju se redovito u medijima, izrađuju letke gdje je detaljno opisano svako zanimanje kao i mogućnosti zapošljavanja nakon završetka. Posebno je naglasak na nova zanimanja i suradnji s roditeljima. 

Inovativni su i po tome da su prepoznali potrebe učenika i roditelja i potreba tržišta rada, te ih uklopili uvodeći nove obrazovne programe. To su napravili tako što su proveli ankete među roditeljima i učenicima osnovnih škola u općini o tome za što bi se učenici htjeli školovati, za što imaju najviše interesa. Potom su proveli analizu potreba tržišta rada, te uveli nove obrazovne programe u skladu i s jednim i s drugim.

Redovito provode roditeljske sastanke po školama u regiji, gdje predstavljaju svoje programe i postignuća, organiziraju dane otvorenih vrata, gdje sami učenici prezentiraju mogućnosti i za zaposlenje i za daljnje napredovanje, ali i mogućnosti za osobni razvoj koje škola nudi. Na taj način su postali vodeća škola u čitavoj regiji.

Intenzivno rade i na stručnom usavršavanju svojih nastavnika, što smatraju najvećim i najvažnijim ulaganjem, jer samo stručan nastavnik (stručan u svom području struke, ali i stručan u području metodologije) može uspješno prenijeti svoja znanja na učenike. Nastavnici su stalno motivirani i rade u opuštenoj i poticajnoj atmosferi, gdje se njihov trud i angažman bezrezervno prepoznaje.

Roditelji učenika koji trenutno pohađaju školu upoznati su sa svim događanjima i rado se odazivaju i spremni su pomoći prilikom organizacije. Redovito se održavaju roditeljski sastanci kao i individualni razgovori s roditeljima koji su obaviješteni i svim aktivnostima škole. Djeluju kao zajednica.

9.dan – 18. 4. 2019.

Posjet poljoprivrednom dobru koje posluje u sklopu ustanove. Zamjenica ravnateljice me upoznala s organizacijom rada, nabavkom repromaterijala i prodajom proizvoda. Nabavka repromaterijala obavlja se preko ureda nadležnog za srednje obrazovanje kao i prodaja proizvoda. Škola se ne bavi prodajom proizvoda ali učenici kroz vježbeničku tvrtku vježbaju poslovanje i prodaju proizvod. Uvođenjem lavande u proizvodne površine Bugarske i škola planira razvijati proizvodnju k novim kulturama. Lokalna zajednica ima koristi od proizvodnje na poljoprivrednim površinama škole, a i stvaraju se nove vrijednosti za suvremeniju proizvodnju.

Veliku pažnju posvećuju razvoju poslovnih i liderskih vještina učenika i izradi poslovnih planova putem vježbeničke tvrtke. Učenici uglavnom samostalno razvijaju svoje ideje uz vodstvo stručnih nastavnika. Jedan od takvih je i projekt vertikalne farme.

10.dan – 19. 4. 2019.

„Ravnateljica na jedan dan“!

Posjetila sam jedan razredni odjel u pratnji zamjenice ravnateljice i razgovarala s učenicima. Upoznala sam neke inovativne metode poučavanja gdje učenici kroz metodu debatnog dijaloga pronalaze rješenja što je primjenjivo i u našoj nastavi. Sa skupinom nastavnika kroz team building smo odradile radionicu aktivnosti prema izvrsnosti. Upoznala sam način izbora ravnatelja i kako jedna ravnateljica nakon studija bugarskog jezika završava poljoprivredni fakultet da bi bila što kompetentnija za vođenje ovakve ustanove. Ravnatelj se imenuje na duže razdoblje, ali treba i opravdati povjerenje i stalno se educirati, treba biti dobar organizator, spreman na nove izazove i timski rad. Ravnatelj prilikom imenovanja polaže ispit, predstavlja svoj razvojni plan škole za razdoblje od pet godina, te nakon imenovanja sam bira svoje suradnike.

Ono što me je posebno oduševilo tog dana, kao i tijekom cijelog boravka, je odnos ravnateljice s kolegama i s učenicima. Atmosfera je opuštena, svi nastavnici obavljaju svoje zadatke prema uputama ravnateljice, i svi djelatnici su upućeni u sve odluke i sve dogovaraju zajedno. Olakotna okolnost je što ih je samo 25, za razliku od naše škole gdje ih je puno više. Ravnateljica je izrazito angažirana oko projekta raznih vrsta, a svi su usmjereni prije svega na dobrobit učenika, te integraciju manjina i poticanje izvrsnosti, kako pojedinaca, tako i škole u cjelini. Pažljivo i diskretno osluškuje potrebe i želje učenika i nastavnika, te težište stavlja na razvoj učeničkih pojedinačnih talenata i njihovo usmjeravanje. Izrazito joj je važna opuštena atmosfera u zbornici i projektni način rada, ne samo što se tiče poljoprivrede, nego i ostalih predmeta (npr. francuskog jezika koji se intenzivno uči tijekom prve dvije godine, s tim da učenici utorkom zajedno pripremaju jela iz francuske kuhinje i na taj način se upoznaju s kulturom države).

Create your website with WordPress.com
Započnite
%d blogeri kao ovaj:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close